Hospic Malovická

Hospic na Spořilově v Praze 4, ul. Malovická

Pacienti


1. Vytiskněte si přihlášku

2. Přihlášku zašlete na naši adresu

3. O průběhu přijetí vás budeme informovat

Návštěvníci

Provozní doba recepce
08:00hod - 20:00hod

Tel.: (+420) 272 011 020

Vrchní sestra - Mgr Vladimíra Svobodová

Tel.: (+420) 272 011 022

Úvod

Co je Hospic ?

 

Hospic – není léčebnou dlouhodobě nemocných
Hospic – není domovem důchodců
Hospic – není akutní nemocnicí
Hospic – není sanatorium

 

Tímto tedy Hospic není. Naopak Hospic je:
•    Zařízení lůžkové péče, jež poskytuje paliativní zdravotní péči pacientům v terminální fázi jejich onemocnění
•    Péče je poskytována těm pacientům, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti

 

Co Hospic pacientovi  garantuje:
•    Že nebude trpět nesnesitelnou bolestí
•    V posledních chvílích života nebude osamocen
•    Za všech  okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost

 

Péče v Hospici přichází v okamžiku, kdy již medicína vyčerpala veškeré možnosti vedoucí k vyléčení a zároveň již není možná péče v domácím prostředí – tu Hospic podporuje půjčováním pomůcek a poradenskou službou.  Paliativní péče, kterou Hospic poskytuje není pouze péčí lékaře, je to komplex služeb – lékařských, ošetřovatelských, sociálních, psychologických  a dalších. Cílem je dosáhnout nejlepší možné kvality života pacienta, ale i jeho rodiny. Tento komplex zajišťuje nemocnému, aby mohl co nejplněji a nejaktivněji prožít poslední chvíle, pokud možno v okruhu své rodiny.
Hospic Malovická disponuje 30 lůžky v jednolůžkových pokojích vybavených bezbarierovým sociálním zařízením. Na každém pokoji je polohovací lůžko, přistýlka pro rodinného příslušníka, lednička, televizor, telefon a připojení k internetu. Pokoj je vybaven nábytkem spíše hotelového typu. Dále jsou k disposici pro immobilní pacienty dvě koupelny s polohovacími vanami. Hospic má vlastní zahradu, přednáškovou, společenskou a ekumenickou místnost a  místnost posledního rozloučení. Je možné zajistit službu duchovního.Návštěvy jsou neomezené – 24 hod denně. Pro ubytování blízkých jsou k disposici  2 hostinské pokoje s nezbytným plným vybavením.
Klademe si za základní cíl zejména vysokou kvalitu a plnou důstojnost života pacienta až do jeho posledních chvil. Ideálním stavem je to, aby člověk umíral bez fyzického a psychickéhostrádání. Každý člověk je jedinečná – neopakovatelná bytost a proto k němu musíme přistupovat  s úctou a co nejlépe plnit jeho přání.
„soft palm“ o. s. je sdružení těch, kteří mají dlouhodobou zkušenost s provozem hospicového zařízení včetně domácí hospicové péče. Garantuje, že služby Hospice Malovická budou poskytovány v souladu  se Standardy hospicové paliativní péče, které vypracovalo MZ ČR ve spolupráci s Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče.

 

Citát na závěr:
Antoine de Saint – Exupéry:
„ Co dává smysl životu, dává smysl i smrti“

 


Odkazy:
Světová zdravotnická organizace (WHO):
Hospicová péče je integrovaná forma zdravotní, sociální a psychologické péče, poskytovaná nemocným všech indikačních, diagnostických i věkových skupin, u nichž je prognózou ošetřujícího lékaře předpokládaná délka dalšího života v rozsahu méně než 6 měsíců. V rámci hospicové péče je poskytována zejména paliativní péče, to je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na léčení vlastního závažného onemocnění. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb a problémů nemocných. Časový horizont 6 měsíců do očekávané smrti tak zásadně odlišuje péči hospicovou od péče nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných nebo ošetřovatelských ústavů.