Hospic Malovická

Hospic na Spořilově v Praze 4, ul. Malovická

O nás

Orgány „soft palm“ o. s.
Správní rada:

Ing Josef Heller, MBA, předseda
Mgr Vladimíra Svobodová, místopředseda
Mgr Peter Mišúr, člen

 

Revizor:
Ing Václav Svoboda
Tajemník:
Dagmar Hellerová
Zvláštní dodatek:
„Zástupce MČ Praha 4 se stává stálým hostem na jednání Správní rady s přístupem ke všem projednávaným materiálům v působnosti Správní rady“
Ceník služeb pro hosty Hospice Malovická
Přespání na samostatném pokoji (2 lůžka) 500,- Kč/den
Přespání na přistýlce –pokoj pacienta 100,- Kč/den
Stravování:
Snídaně 35,- Kč
Oběd 70,- Kč
Večeře 60,- Kč
Denní poplatek pacientů Hospice Malovická
Kalendářní den 500,- Kč/den

 

Platby lze uskutečnit v hotovosti v pokladně hospice nebo bankovním převodem na:
Sberbank, a. s. č. ú. 4200424228/6800 a jako variabilní symbol uvádět r. č. pacienta.
Seznam pracovníků Hospice Malovická
Ředitel Ing Josef Heller, MBA
Vedoucí lékař MUDr Karel Kudrna, CSc
Lékař MUDr Daniela Nováková
Lékař MUDr Miluše Graca
Lékař MUDr Stanislava Dandová
Sociální pracovník Mgr Marta Jeklová
Administrativa Dagmar Hellerová
Administrativa Dagmar Vejvodová
Vrchní sestra Mgr Vladimíra Svobodová
Všeobecná sestra – registrovaná Monika Holovková
Všeobecná sestra – registrovaná Viktorie Bahová
Všeobecná sestra – registrovaná Hana Bočková
Všeobecná sestra – registrovaná Marie Hutníková
Všeobecná sestra – registrovaná Helena Kejmarová
Všeobecná sestra – registrovaná Ilona Smetanová
Zdravotní asistent Alena Jelínková
Zdravotní asistent Hana Neužilová
Zdravotní asistent Petra Kliková
Fyzioterapeut Soňa Hirschová
Ošetřovatelka Magda Šteigerová
Sanitář Vladimír Balogh
Sanitářka Radoslava Novotná
Sanitářka Kateřina Přichystalová - Skučková
Sanitářka Miroslava Štěchová
Sanitářka Daniela Libišová
Sanitářka Květuše Pardubická
Provozní pracovník Dagmar Vejvodová
Provozní pracovník Zdvíhalová Monika
Provozní pracovník Pavlína Hlahůlková
Provozní pracovník Helena Maňová
Recepční Libuše Kroupíková
Recepční Miloslava Oudranová
Recepční Anna Holovková