Hospic Malovická

Hospic na Spořilově v Praze 4, ul. Malovická

Sponzoři

Sponzoři
Městská část Praha 4
Magistrát hl. m. Prahy
Městská část Praha 3
Městská část Praha 6
Jaroslav Ondřich
Marina Motyčková
Jarmila Kleimannová
Karel Ptáček
Anonymní dárce
Irena Paterová
Pakra - ZF Servis, s. r. o.
Spurný Markéta
Horáčková Jaroslava
AV: Quentin
Šárka Bílkovská
Vladimír Juptner
Elvira, s.r.o.
CARTHAMUS a. s.
Krásné zvíře
Merck spol. s. r. o.

 

 

Základní informace pro sponzory

 

 

Rádi Vám poskytujeme základní informace pro poskytnutí darů jak finančních, tak věcných.

 

 

Zákonné podmínky pro fyzické osoby a zaměstnance (zák. č. 586/1992 Sb., § 15)

 

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, ….., na zdravotnické prostředky (vymezené zvláštním právním předpisem), nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpisu, nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu….., pokud hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

 

OSVČ uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odečet stejným způsobem. Zaměstnanci, kterým daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí darů mzdové účtárně 1x za rok – nejpozději do konce února za minulý kalendářní rok.

 

 

Zákonné podmínky pro právnické osoby (zák. č. 586/1992 Sb.,§ 20)

 

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, ….., na zdravotnické prostředky (vymezené zvláštním právním předpisem), nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpisu, nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu….., pokud hodnota darů ve zdaňovacím období činí alespoň 2 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odečet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí tedy jít o dar ve výši alespoň 2 000,- Kč

 

Veškeré další potřebné informace jsou k disposici v Hospici Malovická, buď v pokladně nebo u ředitele hospice.